Värmesystem, Konvektorer, Värmebooster, Ø 22 mm

Strömbrytare

Art. nr: 1900658

Strömbrytare för fläktkonvektor och värmebooster. 
Två effektlägen. 
Håltagning: Ø 20 mm.