Frågor och svar

Behöver du hjälp snabbt? Ta del av de vanligaste frågorna och svaren. Vi tipsar även lite om vintercamping och vinterförvaring.

Allmänna frågor

Jag saknar en bruksanvisning. Var hittar jag den?

Under ”Manualer” finns samtliga anvisningar att ladda ner eller skriva ut. Vet du inte vilken modell på värmepanna du har, titta på bilderna under ”Vilken pannmodell har jag”.

Kan jag som privatperson serva eller köpa produkter hos Alde?

Du kan både serva och köpa produkter från Alde och Truma på nya Alde Service Center i Färlöv.
Vi har dock ingen försäljning via webb eller telefon. Har du inte vägarna förbi Alde Service Center så hänvisar till våra duktiga återförsäljare som är utbildade och kan våra produkter. Du hittar samtliga serviceställen i Europa här under ”Support”.

Vinterförvaring

Vad skall jag tänka på när mitt fordon skall vinterförvaras?

För det första, töm ut allt färskvatten från varmvattenberedaren via avtappningsventilen vid pannan. Är du osäker hur det går till, läs bruksanvisningen för värmepannan.

Kontrollera så att allt färskvatten har tömts ut. Glöm inte att även öppna färskvattenkranarna. Kontrollera också att du har tillräckligt med frostskydd i glykolen i värmesystemet så att den klarar den temperatur där fordonet skall vinterförvaras.

Kan jag ha värmesystemet igång på underhållsvärme trots att färskvattnet i varmvattenberedaren dränerats?

Ja, du kan använda värmesystemet som vanligt, även om varmvattenberedare är tom.

Vintercamping

Varför blir det inte varmt i fordonet vintertid när jag kör värmepannan på bara el?

Vintertid eller när det är riktigt kallt ute, räcker det oftast inte att bara att värma upp fordonet med el. Då behöver man stötta upp med gasolvärme som komplement till värmen från elpatronerna.

Det finns inga generella temperaturer på vad värmepannan ska klara av att värma på endast el. Det är beroende på fordonet isolering, storlek, systemdimensionering vilket skiljer sig åt från fordon till fordon.

För att få upp temperaturen så snabbt som möjligt i ett nerkylt fordon rekommenderar vi att köra värmepannan på kombinerat gas och el om det finns möjlighet till detta. Energieffekten från elpatronerna ligger på upp till 3 kW medan gasoleffekten är hela 5,5 kW vilket tillsammans ger en effekt motsvarande 8,5 kW.

Kan jag använda värmesystemet trots att färskvattnet i varmvattenberedaren dränerats?

Ja, du kan använda värmesystemet som vanligt, även om varmvattenberedare är tom.

Har det någon betydelse vilken typ av gasolflaska jag använder vid vintercamping?

Gasolflaskor av stål eller aluminium fungerar utmärkt. Däremot så skall man undvika gasolflaskor av kompositmaterial där gasolen har svårt att förgasas under 0 °C.

Propan eller butan - vilken typ av gasol ska jag använda?

Alde rekommenderar användning av propan i hela norra Europa. Propan kan användas ner -42 °C medan butan är mer lämplig för temperaturer från +5 °C och uppåt.

Frågor om glykolvätskan i värmesystemet

Kan jag fylla på med vatten i expansionskärlet?

Häll aldrig vanligt vatten i expansionskärlet. Om du använder koncentrerad glykol skall denna blandas ut med destillerat vatten.

Är Alde värmesystem ett slutet eller öppet värmesystem?

Alde värmesystem är ett öppet system med luftning i påfyllnads-/expansionskärlet. Genom att använda oss av ett öppet system kan godstjocklek i rör, anslutningsgummi och andra systemdetaljer reduceras vilket har positiv inverkan på systemets totalvikt.

Hur mycket glykolvätska skall det vara i expansionskärlet?

När vätskan är kall skall nivån i ett normalstort system vara ca 1 cm ovanför MIN. Ju större värmesystem ju mer expanderar vätskan och då skall nivån vara lägre vid kallt system.

Vilken typ av glykolvätska skall värmesystemet fyllas med?

Alde rekommenderar en glykol av kvalité G12 EVO. I vårt sortiment finns en färdigblandad Premium Long Life Glykol anpassad för Alde värmesystem.

Skulle du inte få tag i ovanstående så skall det vara en 50:50 blandning bestående av etylenglykol och destillerat vatten.

Etylenglykol (aka monoetylenglykol, MEG och etandiol) frostskyddsmedel som också används i bilmotorer och säljs via bensinstationer, bilverkstäder, tillbehörsbutiker, som koncentrat eller färdigblandat.
Blanda inte frostskyddsmedel som innehåller silikater med frostskyddsmedel innehållande icke-silikatbehandlade OAT. Vid blandning av koncentrerad glykol använd endast destillerat vatten.

Hur ofta behövs glykolen bytas i värmesystemet?

Beror på vilken kvalité av glykol som värmesystemet fyllts med. Glykol är en förbrukningsvara och måste bytas innan skyddet upphör (smörjande och rostskyddande). Med en bra kvalitetsglykol (typ Alde G12 EVO) så räcker det att byta vart femte år, medan glykol av sämre kvalitet bör bytas vartannat år. Så det lönar sig i längden att använda en glykol av god kvalité.

Frågor om Alde Compact 3000, 3010 och 3020 HE

Kan jag köra pannan utan färskvatten?

Ja, det går bra att köra värmepannan utan färskvatten. Du ska däremot inte köra systemet utan glykol.

Går det att köra värmepannan på både gas och el?

Det går att använda både gas och elektricitet samtidigt, du får då ut högre maxeffekt (upp till 8,5 kW).

Hur får jag varmvatten sommartid utan att värmen cirkulerar ut i systemet?

Ställ in önskad rumstemperatur till väl under omgivningens på manöverpanelen. Eftersom Alde Compact 3000/3010 är en kombinationspanna värmer den både värmevätska och varmvatten samtidigt. Om den önskade temperaturen ställs in ca 5 °C under omgivningstemperaturen på manöverpanelen kommer värmevätskan inte att cirkulera ut till konvektorerna eftersom cirkulationspumpen då står stilla. Under symbolen för pumpdrift på manöverpanelen skall THERM vara aktiverad (grön).

Hur mycket varmvatten kan jag få ut?

Alde Compact 3010/3020 har en varmvattenberedare med en volym på ca 8,5 liter varmt vatten vid >50 °C. Då det varma vattnet blandas med kallt vatten (ca 10 °C) till normal användartemperatur ca 38 °C, blir det ca 12 liter varmvatten var 30 minut.

Ju kallare vatten desto längre tid tar det att värma upp. Om 230 V elpatron används istället för gas för att värma upp beredaren, minskar kapaciteten något. Funktionen ”extra varmvatten” på den digitala manöverpanelen till Compact 3010/3020 höjer vattentemperaturen till > 65 °C under 30 minuter. Detta innebär ≈ 15 liter uppvärmt vatten, blandat och klart.

Varför får jag inget eller dåligt med varmvatten?

Manöverpanelen är inställd på konstant drift av cirkulationspump, vilket medför att all effekt går ut i värmesystemet.

Fungerar de digitala manöverpanelerna även till Alde Compact 3000?

Nej, Alde Compact 3000 har inte processorstyrd elektronik vilket Alde Compact 3010 och 3020 är utrustad med.

Kan jag på Alde Compact 3010 byta ut manöverpanel LCD till en manöverpanel med pekskärm?

Inga problem, samtliga kablar och utrustning passar. Det finns ett färdigt kit med manöverpanel och täckram (art.nr. 3010615).

Så här byter du manöverpanel >

Hur fungerar manöverpanelen?

Bruksanvisning för manöverpanel och värmepanna skall ingå i ditt fordon. Du hittar dessa under  > Manualer.

Simulator: Här kan du testa samtliga manöverpaneler >

Snabbguide för Alde Manöverpanel 3010

Snabbguide för Alde Manöverpanel 3020 HE

Hur snabbt skall fordonet värmas upp?

Varierar kraftigt, beroende på inre och yttre temperatur, hur många personer man är, utformningen av värmesystemet samt isoleringen av fordonet. Om man kör på enbart 230 V elpatron (1, 2 eller 3 kW) eller enbart gas eller både elpatron och gas samtidigt. Alltså en effekt som kan variera från 1 kW till 8,7 kW. Generellt når rumstemperaturen i fordonet en behaglig nivå inom en timme, om både gas och elpatron är aktiverat.

Hur får jag ut bästa prestanda från värmesystemet?

Se till att värmesystemet är avluftat (det bör vara fyllt med en Alde påfyllnadspump 1900 811). Se till att ventilationskanalerna i möbler inte är blockerade. Använd maximal effekt på elpatronen och gas under uppvärmningen. Undvik att tappa varmvatten för dusch m.m. tills det att fordonet är uppvärmt. Låt inte temperaturen i fordonet sjunka under 10 °C om dagen/kvällen.

Har min värmepanna 2 eller 3 kW elpatron?

Omöjligt att se i manöverpanelen. För att få det konstaterat så måste dataskylten på värmepannan läsas av. Den sitter oftast placerad mellan avgasanslutningen och plastlocket på värmepannans långsida. Detta är dock enbart maxeffekten som anges. Alde Compact 3010 kan givetvis ställas in på både 1 kW och 2 kW med en knapptryckning, om fordonet är anslutet till 230 V nätspänning.

Hur mycket ström drar värmesystemet?

Det finns två funktioner i Alde Compact 3010 som drar >0,1 A ström från fordonets 12-voltsbatteri. Förbränningsfläkten som förser brännaren med luft (≈ 0,4 A), samt cirkulationspumpen som cirkulerar runt den varma glykolvätskan i värmesystemet (≈ 0,2 A).

Så normalt drar värmesystemet ≈ 0-0,6 A vid gasoldrift och ≈ 0-0,2 A med 230 V elpatron.
Max drar värmepannan 1 A i cirka tre sekunder vid start på 12 V DC. Vid 230 V elpatronsdrift drar det ≈ 4,5 A på 1 (1 kW), ≈ 9 A på 2 (2,1 kW) och ≈ 14 A på 3 (3,2 kW).

Hur mycket gasol förbrukar värmepannan?

Brännaren i värmepannan arbetar i två steg. Litet värmebehov – lägsta effektsteget (245 g/h propan) och stort värmebehov – högsta effektsteget (405 g/h propan).

Värmepannan är så sinnrikt konstruerad att den i först hand väljer elpatronerna som primär värmekälla om 230 V är anslutet till fordonet och om elpatronerna är aktiverade på manöverpanelen. Skulle inte detta räcka till så startar gasolbrännaren automatiskt (om detta är aktiverat på manöverpanelen).
Eftersom elen oftast är billigast så blir detta uppvärmningsalternativ det billigaste.

Vilken pannmodell har jag?

Alde Compact 3020 HE (2014-)

Produktnamn: Alde Compact 3020 HE
Tillverkningsår: 2014 –
Övrigt: En vidareutveckling av vår storsäljare Alde Compact 3010 men med mer sofistikerad elektronik. De flesta produkterna i värmesystemet går att styra direkt från pannans manöverpanel. Möjlighet att få full klimatautomatik tillsammans med en AC.

Teknisk data.
Höjd: 310 mm
Bredd: 510 mm
Djup: 340 mm
Tillförd effekt: 3,3 / 5,5 kW (propan)
Gasförbrukning: 245 / 405 g/h (propan)

Artikelnummer: Alde Compact 3020 HE

Manualer för Alde Compact 3020 HE

Alde Compact 3010 (2006-2014)

Produktnamn: Alde Compact 3010
Tillverkningsår: 2006 – 2014
Övrigt: En vidareutveckling av vår storsäljare Compact 3000. Samtliga anslutningar för vätska och el är flyttade till pannans långsida. Också en kombipannan med både värme och varmvatten i samma enhet. Drivs med gasol eller 230 V elpatron eller båda samtidigt. Effekten på elpatronen har ökat till max 3150 W. Två effektsteg på gasolbrännaren.

Teknisk data.
Höjd: 310 mm
Bredd: 340 mm
Djup: 490 mm
Tillförd effekt: 3,3 / 5,5 kW (propan)
Gasförbrukning: 245 / 405 g/h (propan)

Artikelnummer: 30109011

Manualer för Alde Compact 3010

Alde Compact 3000 (1993-2006)

Produktnamn: Alde Compact 3000
Tillverkningsår: 1992 – 2006
Övrigt: Den första kombipannan med både värme och varmvatten i samma enhet. Drivs med gasol eller 230 V elpatron eller båda samtidigt.
Första året såldes pannan endast till husbilstillverkaren Niesmann + Bischoff och hade modellnr. 3000901.

Teknisk data.
Höjd: 300 mm
Bredd: 340 mm
Djup: 490 mm
Tillförd effekt: 4,5 kW (propan)
Gasförbrukning: 330 g/h (propan)

Artikelnummer: 30009301

Manualer för Alde Compact 3000

Comfort 2928 Balance (2002-2019)

Produktnamn: Comfort 2928 Balance
Tillverkningsår: 2002 –2019
Övrigt: Gasautomatiken (eurosit) har svart termostatvred och är placerad i en ljusgrå plastlåda. Elektronisk tändning via strömbrytare. Panel med fyra omkopplare. Tar förbränningsluften från takskorstenen via en slang. Grå frontplåtar.

Teknisk data.
Höjd: 1710 mm
Bredd: 132 mm
Djup: 220 mm
Tillförd effekt: 5,4 kW (propan)
Gasförbrukning: 420 g/h (propan)

Artikelnummer: 2928980

Manualer för Comfort 2928

Comfort 2928 Balance (1992-2003)

Produktnamn: Comfort 2928 Automatic
Tillverkningsår: 1992 – 2003
Övrigt: Gasautomatiken (eurosit) har svart termostatvred och är placerad i en ljusgrå plastlåda ca 1 m från golvet. Elektronisk tändning när termostatratten trycks ner. Panel med fem omkopplare. Tar förbränningsluften från takskorstenen via en slang. Grå frontplåtar.

Teknisk data.
Höjd: 1710 mm
Bredd: 132 mm
Djup: 220 mm
Tillförd effekt: 5,4 kW (propan)
Gasförbrukning: 420 g/h (propan)

Artikelnummer: 2928902

Manualer för Comfort 2928

Comfort 2923 (2002-2019)

Produktnamn: Comfort 2923
Tillverkningsår: 2002 – 2019
Övrigt: Gasautomatiken (eurosit) har svart termostatvred och är placerad i en ljusgrå plastlåda. Elektronisk tändning via strömbrytare. Panel med fyra omkopplare. Grå frontplåtar.

Teknisk data.
Höjd: 1710 mm
Bredd: 132 mm
Djup: 220 mm
Tillförd effekt: 5,4 kW (propan)
Gasförbrukning: 420 g/h (propan)

Artikelnummer: 2923980

Manualer för Comfort 2923

Comfort 2923 Automatic (1992-2003)

Produktnamn: Comfort 2923 Automatic
Tillverkningsår: 1992 – 2003
Övrigt: Gasautomatiken (eurosit) har svart termostatvred och är placerad i en ljusgrå plastlåda ca 1 m från golvet. Elektronisk tändning när termostatratten trycks ner. Panel med fem omkopplare. Grå frontplåtar.

Teknisk data.
Höjd: 1710 mm
Bredd: 132 mm
Djup: 220 mm
Tillförd effekt: 5,4 kW (propan)
Gasförbrukning: 420 g/h (propan)

Artikelnummer: 2923910

Manualer för Comfort 2923

Comfort 2925 Balance (1990-2001)

Produktnamn: Comfort 2925 Balance
Tillverkningsår: 1990 – 2001
Övrigt: Gasautomatiken (eurosit) har svart termostatvred och är placerad i en ljusgrå plastlåda. Elektronisk tändning när termostatratten trycks ner. Panel med tre eller fyra omkopplare. Tar förbränningsluften från takskorstenen via en slang. Grå frontplåtar.

Teknisk data.
Höjd: 1710 mm
Bredd: 132 mm
Djup: 220 mm
Tillförd effekt: 5,4 kW (propan)
Gasförbrukning: 420 g/h (propan)

Artikelnummer: 2925

Manualer för Comfort 2925

Comfort 2925 Balance (1985-1989)

Produktnamn: Comfort 2925 Balance
Tillverkningsår: 1985 – 1989
Övrigt: Gasautomatiken (eurosit) har svart termostatvred och är placerad i en gul plastlåda. Elektronisk tändning när termostatratten trycks ner. Panel med tre eller fyra omkopplare. Tar förbränningsluften från takskorstenen via en slang. Bruna frontplåtar.

Teknisk data.
Höjd: 1710 mm
Bredd: 132 mm
Djup: 220 mm
Tillförd effekt: 5,4 kW (propan)
Gasförbrukning: 420 g/h (propan)

Artikelnummer: 2925

Manualer för Comfort 2925

Comfort 2925 Balance (1982-1984)

Produktnamn: Comfort 2925 Balance
Tillverkningsår: 1982 – 1984
Övrigt: Gasautomatiken (babysit) har grått termostatvred och är placerad i en gul plåtlåda. Elektronisk tändning när termostatratten trycks ner. Panel med två omkopplare. Tar förbränningsluften från takskorstenen via en slang. Bruna frontplåtar.

Teknisk data.
Höjd: 1710 mm
Bredd: 132 mm
Djup: 220 mm
Tillförd effekt: 5,4 kW (propan)
Gasförbrukning: 420 g/h (propan)

Artikelnummer: 2925

Manualer för Comfort 2925

Comfort 2921 Automatic (1990-2001)

Produktnamn: Comfort 2921 Automatic
Tillverkningsår: 1990 – 2001
Övrigt: Gasautomatiken (eurosit) har svart termostatvred och är placerad i en ljusgrå plastlåda. Elektronisk tändning när termostatratten trycks ner. Panel med tre eller fyra omkopplare. Grå frontplåtar.

Teknisk data.
Höjd: 1710 mm
Bredd: 132 mm
Djup: 220 mm
Tillförd effekt: 5,4 kW (propan)
Gasförbrukning: 420 g/h (propan)

Artikelnummer: 2921

Manualer för Comfort 2921

Comfort 2921 Automatic (1985-1989)

Produktnamn: Comfort 2921 Automatic
Tillverkningsår: 1985 – 1989
Övrigt: Gasautomatiken (eurosit) har svart termostatvred och är placerad i en gul plastlåda. Elektronisk tändning när termostatratten trycks ner. Panel med tre eller fyra omkopplare. Bruna frontplåtar.

Teknisk data.
Höjd: 1710 mm
Bredd: 132 mm
Djup: 220 mm
Tillförd effekt: 5,4 kW (propan)
Gasförbrukning: 420 g/h (propan)

Artikelnummer: 2921

Manualer för Comfort 2921

Comfort 2921 Automatic (1982-1984)

Produktnamn: Comfort 2921 Automatic
Tillverkningsår: 1982 – 1984
Övrigt: Gasautomatiken (babysit) har grått termostatvred och är placerad i en gul plåtlåda. Elektronisk tändning när termostatratten trycks ner. Panel med två omkopplare. Bruna frontplåtar.

Teknisk data.
Höjd: 1710 mm
Bredd: 132 mm
Djup: 220 mm
Tillförd effekt: 5,4 kW (propan)
Gasförbrukning: 420 g/h (propan)

Artikelnummer: 2921

Manualer för Comfort 2921

Comfort 2920 (1990-2001)

Produktnamn: Comfort 2920
Tillverkningsår: 1990 – 2001
Övrigt: Gasautomatiken (eurosit) har svart termostatvred och tändknapp placerade i en ljusgrå plastlåda. Grå frontplåtar.

Teknisk data.
Höjd: 1710 mm
Bredd: 132 mm
Djup: 220 mm
Tillförd effekt: 5,4 kW (propan)
Gasförbrukning: 420 g/h (propan)

Artikelnummer: 2920

Manualer för Comfort 2920

Comfort 2920 (1985-1989)

Produktnamn: Comfort 2920
Tillverkningsår: 1985 – 1989
Övrigt: Gasautomatiken (eurosit) har svart termostatvred och tändknapp placerade i en gul plastlåda. Brunlackerade frontplåtar.

Teknisk data.
Höjd: 1710 mm
Bredd: 132 mm
Djup: 220 mm
Tillförd effekt: 5,4 kW (propan)
Gasförbrukning: 420 g/h (propan)

Artikelnummer: 2920

Manualer för Comfort 2920

Comfort 2920 (1979-1984)

Produktnamn: Comfort 2920
Tillverkningsår: 1979 – 1984
Övrigt: Gasautomatiken (babysit) har grått termostatvred och tändknapp. Frontplåtarna är antingen brunlackerade eller folierade med trästruktur.

Teknisk data.
Höjd: 1710 mm
Bredd: 132 mm
Djup: 220 mm
Tillförd effekt: 5,2 kW (propan)
Gasförbrukning: 407 g/h (propan)

Artikelnummer: 2920

Manualer för Comfort 2920

2910 Junior (1977-1983)

Produktnamn: 2910 Junior
Tillverkningsår: 1977 – 1983
Övrigt: Precis som sin föregångare 2900 är 2910 också en ”allt i ett”-panna med automatik, expansionskärl och cirkulationspump sammanbyggt i en enhet. Det som skiljer är att 2910 är uppbyggt i en rörkonstruktion. Pannan hade lite lägre effekt och var därför lämpad för de mindre husvagnarna

Teknisk data.
Höjd: 1650 mm
Bredd: 100 mm
Djup: 200 mm
Tillförd effekt: 3,3 kW (propan)
Gasförbrukning: 255 g/h (propan)

Artikelnummer: 2910

2900 Långe Jan (1973-1980)

Produktnamn: 2900 Långe Jan
Tillverkningsår: 1973 – 1980
Övrigt: Den första ”allt i ett”-pannan med automatik, expansionskärl och cirkulationspump sammanbyggt i en enhet. Vanligt förekommande i Adria och SMV.

Teknisk data.
Höjd: 1680 mm
Bredd: 120 mm
Djup: 185 mm
Tillförd effekt: 5,9 kW (propan)
Gasförbrukning: 457 g/h (propan)

Artikelnummer: 2900

Bruksanvisning

Frågor om Alde Comfort 292x

Kan jag köra pannan utan färskvatten?

Ja, det går bra att köra värmepannan utan färskvatten. Du ska däremot inte köra systemet utan glykol.

Varför fortsätter tändgnistan att slå trots att pilotlågan är tänd?

Tändboxen känner inte av flamman så den måste bytas.

Varför slocknar pilotlågan när jag släpper upp termostatratten på gasautomatiken?

Det kan bero på tre olika saker.
1. Termoelementet är trasigt och måste bytas. Kontakta ett Alde serviceställe.
2. Överhettningsskyddet som består av en smältsäkring har löst ut. Kontakta ett Alde serviceställe.
3. Pilotbrännaren är igensatt av smuts, så lågan når inte termoelementet. Pilotbrännare måste rengöras eller bytas ut. Kontakta ett Alde serviceställe.

Pannan kokar?

Gasautomatiken behöver justeras/termostatratten ställas in eller bytas ut. Kontakta ett Alde serviceställe.