Värmesystem, Färskvattenanslutningar, Monteringsdetaljer till Alde Compact 3030/3030 Plus

Säkerhetsventil / avtappningskran

Varianter

Art. nr: 3000473

Kombinerad säkerhetsventil och avtappningskran. Säkerhetsventilen öppnar vid 3,5 - 4,5 bar. 
Vid avtappning av färskvattnet från varmvattenberedaren fälls den gula spaken uppåt. 
Monteras nära pannans inkommande färskvattenledning.