Reservdelar, Alde Compact 3010

Nödkabel

Art. nr: 3010218

Används för att tvångsstarta pannan utan manöverpanel. 
Kopplas in på anslutningen för manöverpanelen på kretskortet.