Värmesystem

Anslutningskabel till manöverpanel

Art. nr: 3020195

Reservdel

Anslutningskabel till manöverpanel
Inkoppling: Se Alde Voice Control installationsanvisning.
Kabellängd: 1 m.