Värmesystem, Centralvärmepanna Alde Compact 3030/3030 Plus

Alde Compact 3030 Plus

Art. nr: 30309191

Nya Alde Compact 3030 Plus, med ännu mer värme- och varmvattenkomfort

 • Förberett för 2-zonssystem.
 • 20 % större varmvattenberedare. Nu 10 liter.
 • Kontinuerligt varmvatten via inbyggd plattvärmeväxlare.
 • Enklare och modernare användargränssnitt i manöverpanelen.
 • Uppgradering av Alde Intelligent Climate Technology (ICT).

 

Värmepannornas konstruktion

Alde Compact 3030 Plus består av tre excentriskt monterade rör, (värmeväxlaren, vattenmanteln för värmesystemet och ytterst vattenmanteln för varmvatten). De två yttre rören med gavlar och anslutningar är tillverkade i rostfritt stål medan värmeväxlaren är av aluminium. Värmeväxlaren är avdelad i två cirkelhalvor. Brännaren är placerad i den övre halvan som utgör förbränningsrummet och i den nedre halvan leds rökgaser ut. På värmeväxlarens gavel är brännarhuset monterat. Detta består av förbränningsfläkt, brännare, magnetventil och insugnings-/avgasanslutning. I vattenmanteln för värmesystemet är två 230-volts elpatroner monterade.

 1. Elpatron 2 kW.
 2. 3-vägsventil.
 3. Isolering.
 4. Elektronik.
 5. Förbränningsfläkt.
 6. Luftinsug.
 7. Avgasutsläpp.
 8. Magnetventil.
 9. Värmevätska IN.
 10. Värmevätska UT.
 11. Brännare.
 12. Plattvärmeväxlare varmvatten.
 13. Varmvatten UT.
 14. Kallvatten IN.
 15. Elpatron 1 kW.

 

Aldes Intelligenta Climate-technology (ICT)

Med Aldes intelligenta klimatteknologi får du automatiskt mjuka och effektiva temperaturövergångar, värmepannan beräknar om den behöver höja effektnivå eller ej för att nå den valda temperaturen. Detta för att slippa att onödigt mycket energi förbrukas och att den prioriterade energikällan alltid används i första hand, om det inte finns ett faktiskt behov för att aktivera både el och gas. Värmepannan använder aldrig högre effekt än nödvändigt.

Som en del av Aldes smarta system finns utöver den normala tempinställningen, funktionerna Night Mode och Day Mode, vilka ger dig möjligheten att öka komforten genom att automatisera förändringar i temperatur och slå av/på utvalda funktioner under natt- respektive dagtid.

Med en AC* från Truma hopkopplad med Aldesystemet samt en utetemperaturgivare från Alde får du tillgång till ytterligare funktionalitet i Aldes intelligenta klimatteknologi. AC:n styrs från samma givare som ditt Alde Värmesystem och kan styras av samma smarta Alde-teknologi. Har Trumas AC dessutom en värmefunktion, hjälper den också till med att snabbt värma upp ett kallt fordon.

* Truma Aventa (comfort, compact, compact plus). Truma Saphir comfort RC, Truma Saphir compact (fr.o.m. serie nr. 23091001).

 

Fördelarna med ett 2-zonssystem.

Med ett 2-zonssystem kan t.ex. sovrumsdelen ställas in på en lägre temperatur, medan kök/sittgrupp kan ha en högre temperatur. Detta är perfekt för många av dagens husvagnar och husbilar, där sovrumsdelen är väl avskild från kök/sittgrupp. Det ökar inte bara den totala komforten, det sparar också bränsle (gasol eller el). Systemet installeras med separata konvektorslingor för varje zon där temperaturen kan ställas in individuellt.

 

Teknisk data

Höjd: 310 mm
Bredd: 340 mm
Längd: 510 mm
Vikt utan vätska: 15,3 kg

Gas: Propan / Butan
Effekt Steg 1: 3,3 kW / 3.8 kW
Gasförbrukning: 245 g/h / 275 g/h
Effekt Steg 2: 5,5 kW / 6,4 kW
Gasförbrukning: 405 g/h / 460 g/h
Gastryck: I3+(28-30/37)    I3B/P(30)    I3B/P(37)

Vätskevolym glykolvätska: 3,5 liter
Max tryck glykolvätska: 0,05 MPa (0,5 bar)
Vätskevolym färskvatten: 10 liter
Max tryck färskvatten: 0,3 MPa (3,0 bar)

Systemtemperatur: max 85 °C.

Effekt elpatroner 230 - 240 V~: 3150 - 3430 W.
Strömförbrukning 12 V DC: 1,9 amp (max)

 

Vi har även kundanpassade modeller av Compact 3030 Plus med förmonterade tillbehör som t.ex. vattenanslutningar och val av andra cirkulationspumpar.